Start Aktualności Wydarzenia TO JUŻ 70 LAT KGW W LUTOMII DOLNEJ
TO JUŻ 70 LAT KGW W LUTOMII DOLNEJ Drukuj Email
Poniedziałek, 11 Kwiecień 2016
foto: Uroczyste obchody 70-lecia KGW w Lutomi DolnejWzajemna pomoc i wspólna praca zbliża ludzi do siebie i ich jednoczy - mówiła podczas jubileuszu 70. lecia działalności KGW Lutomi Dolnej, wójt Teresa Mazurek. Własnym przykładem Panie pokazujecie, że razem można naprawdę dokonać wielkich rzeczy, a współpraca z władzami i innymi organizacjami pozwala w pełni realizować wyznaczone cele. Dziękujemy za krzewienie tradycji, promowanie Gminy Świdnica oraz budowanie silnych więzów społecznych.

Pierwsze na ziemiach polskich koło gospodyń wiejskich powstało w 1877 roku we wsi Janisławice, aczkolwiek podobna organizacja pod nazwą „Towarzystwo Gospodyń” działało już od 1866 roku we wsi Piaseczno na Pomorzu Gdańskim. „Towarzystwo Gospodyń” – taką nazwę przyjęła pierwsza organizacja kobieca, która powstała w marcu 1866r. w Piasecznie. Dopiero pół wieku później, tj. w 1918 r. organizacje kobiet wiejskich w Polsce przyjęły wspólną nazwę: „Koło Gospodyń Wiejskich”. W trudnym czasie, kiedy dopiero zaczęła się kształtować samorządność, kobiety stawiały sobie do realizacji bardzo ambitne zadania.

Obecnie na terenie Gminy Świdnica prężnie działa 9 Kół Gospodyń Wiejskich w miejscowościach: Bojanice, Burkatów, Gogołów, Komorów, Lutomia Dolna, Pogorzała, Pszenno, Stachowice, Witoszów Dolny, które pielęgnują bogatą, gminną tradycję. Członkinie miejscowych kół zabiegają o utrzymanie dorobku kulturowego tutejszego regionu, powołując często kolejne grupy do działania, czy tworząc stowarzyszenia. Promując sztukę ludową, członkinie KGW uczestniczą w organizowanych na terenie gminy, ale też w województwie imprezach kulturalnych. Bez wątpienia w tych działaniach wyróżniają się panie z KGW w Lutomi Dolnej.
W 2014 i 2016 r. roku jury podczas prezentacji wojewódzkich tradycyjnych stołów wielkanocnych, palm i pisanek we Wrocławiu doceniło KGW z Lutomi Dolnej, przyznając I miejsce za oryginalną palmę wielkanocną, ozdobioną kwiatami symbolizującymi 4 pory roku oraz za piękny stół wielkanocny. Zwyczaj ten 17 gospodyń z Lutomi Dolnej kultywuje od ponad 60 lat. Przez cały rok gromadzą ozdoby, by na kilka tygodni przed Niedzielą Palmową przystąpić do zdobienia palmy. Inicjują wiele spotkań, szczególnie dla osób starszych i samotnych, dla których wyjście z domu jest bardzo często jednym z niewielu ich spotkań w ciągu całego roku.
W 1945 roku Polska zostaje wyzwolona. Na ziemie odzyskane przyjeżdżają osiedleńcy z całej Polski, aby pracować dla dobra ojczyzny i odbudować kraj z ruin wojennych. Dotychczasowa niemiecka wieś LEURTMOUZDORF przyjmuje nazwę Wielka Wieś (obecnie Lutomia), gdzie powstała w powojennej Polsce - Gromadzka Rada. Na jej terenie osiedliła się większość ludzi z województwa krakowskiego. W tejże Wielkiej Wsi (Lutomi) zaczęło się nowe życie dla jej mieszkańców. Przez wzajemną pomoc sąsiedzką zaczęli się poznawać i organizować życie kulturalno-oświatowe.
Pierwsze zapisy w kronice koła KGW z lat 1946-1987 prowadziła Pani Zofia Ludwiczak, a od 1988 - do chwili obecnej prowadzi Pani Maria Mikołajek

W 1946 r. powstaje Koło Gospodyń i Organizacja Młodzieżowa Wici Zarząd Koła Gospodyń reprezentują: przewodnicząca Maria Klimasa, wiceprzewodnicząca Maria Skrzypiec, skarbnik Janina Biernat. Pierwszą uroczystością z którą musi się zmierzyć 35 członkiń Koła są dożynki 1946 r. w Pszennie.
W pierwszych latach istnienia gospodynie czynnie biorą udział w kursach kroju szycia, cyklu spotkań Historia naszych Przodków”, prowadzonych przez Pana Stanisława Kotełko, Wtedy też zakupują pierwsze stroje. Warto dodać, że umiejętności haftowania, cerowania, gotowania należały do niezbędnych elementów edukacji kobiety na wsi. W 1950 r. Lutomia zostaje podzielona na Lutomię Górną i Lutomię Dolną. Organizuje się RSP. W 1952 r. koło gospodyń otrzymuje 80 arów pola. Obsiewa je lnem i za uzyskane plony zakupuje pralkę dla wszystkich członkiń. Kończy się etap prania na tarze.
1964 r. powstaje Ośrodek Nowoczesna Gospodyni, który wspiera działalność koła gospodyń wiejskich. Ośrodek został wyposażony w nowoczesny sprzęt gospodarstwa domowego. Założono bibliotekę fachową rolniczo – hodowlaną. Zorganizowano szereg punktów usługowych; fryzjerstwo, naprawa sprzętu TV, repasacja, wypożyczanie sprzętu
gospodarstwa domowego. Prowadzono intensywną edukację mieszkańców wsi poprzez organizację pokazów, kursów, szkoleń, prelekcji.

Pomimo upływu lat działalność kół gospodyń wraca do łask. Gospodynie z Lutomi Dolnej to najdłużej działające koło w gminie Świdnica i jedno z najstarszych na Dolnym Śląsku. W ludowych strojach, z tradycyjnymi wypiekami są ozdobą wielu lokalnych uroczystości. Zachowują zwyczaje dla kolejnych pokoleń.
Jubileusz gospodyń z Lutomi Dolnej zgromadził licznie przybyłych gości, m.in. poseł na Sejm RP Izabelę Katarzynę Mrzygłocka, władze powiatowe na czele z Zygmuntem Worsą, wiceburmistrz z miasta partnerskiego z Żukowa Sylwię Babulę wraz z paniami z KGW Żukow, prezesa Krajowego Związku Kółek i Organizacji Rolniczych Władysława Serafina, Marka Światka prezesa Rejonowego Związku Kółek i Organizacji Rolniczych, władze gminy którym przewodniczyły: wójt Teresa Mazurek wraz z przewodniczącą Rady Gminy Reginą Adamską oraz licznie przybyłymi delegacjami z terenu gminy Świdnica. Łącznie blisko 200 gości.

Dziękuję za aktywną działalność społeczną, za zaangażowanie i wytrwałą pracę, służącą rozwojowi oraz kształtowaniu tożsamości kulturowej mieszkańców gminy Świdnica. W trudnych dla społeczności rolniczej chwilach byłyście i jesteście cenną organizacją, pielęgnującą rodzimą tradycję, organizującą życie społeczne, gospodarcze i kulturalne polskiej wsi. Niech Wasza działalność przynosi wiele niezapomnianych wrażeń na rzecz społeczności lokalnej. Życzę kolejnych lat działalności uwieńczonych wspaniałymi sukcesami, ludzkiej przyjaźni i życzliwości – życzyła wójt Teresa Mazurek.

Z okazji jubileuszu 70. lecia działalności KGW Lutomia Dolna, Władysław Serafin, prezes Krajowego Związku Kółek i Organizacji Rolniczych wręczył Ordery Serca Matkom Wsi
1. Marii Bizoń
2. Kazimierze Duda
3. Stanisławie Jędrzejczak
4. Józefie Kołosz
5. Renacie Lorenc
6. Teresie Mazurek
7. Walentynie Rosiek

Order Serca Matkom Wsi na przestrzeni ostatnich lat otrzymały także członkinie KGW
1. Helena Madej
2. Anastazja Jędrzejczak
3. Zofia Ludwiczak
4. Emilia Urbańska
5. Halina Furman
6. Zofia Żydek
7. Jolanta Nowak
8. Aniela Bizon
9. Maria Mrzygód

Order Serca Matkom Wsi funkcjonuje od kilkunastu lat w świadomości mieszkańców obszarów wiejskich. Wymyślili go działacze Kół Gospodyń Wiejskich i organizacji rolniczych, by uhonorować postawy oddanego macierzyństwa i zasługi w pracy społecznej dla dobra wsi i gminy. Istotnymi elementami uzasadnienia wniosku o przyznanie tego orderu jest więc liczba dzieci, status przykładnej matki, podtrzymywanie tradycji ludowych, działalność na rzecz społeczności wiejskiej i jej przeobrażanie.
Ten order to symbol uznania za matczyny trud włożony w wychowanie młodego pokolenia Polaków - Patriotów, za kształtowanie w rodzinnym domu i środowisku humanistycznych postaw moralnych, za niestrudzoną pracę w przeobrażaniu życia wsi, rodziny wiejskiej w nowoczesną, postępową, zamożną, korzystającą ze zdobyczy współczesnej cywilizacji, za autentyczne zaangażowanie w upowszechnianie cnót obywatelskich, za aktywność społeczno-zawodową w środowisku wiejskim i umiłowanie Ojczyzny – podkreślał prezes Władysław Serafin.
Jubileusz 70. lecia zakończyły występy muzyczne formacji i zespołów muzycznych, tanecznych działających w gminie Świdnica oraz długie rozmowy, którym towarzyszyła wymiana doświadczeń i pomysłów.

/www.gmina.swidnica.pl/

 

 


Najnowsze artykuły z tej kategorii: