Start Aktualności Wydarzenia KONKURS NA NAJPIĘKNIEJSZĄ OZDOBĘ WIELKANOCNĄ
KONKURS NA NAJPIĘKNIEJSZĄ OZDOBĘ WIELKANOCNĄ Drukuj Email
Poniedziałek, 8 Marzec 2021
Na plakacie mama z córką malują jaja wielkanocne, na stole koszyk żółtych kwiatów.  Kolorystyka żywa, wiosenna, dominują kolory zielony i żółty.Dużymi krokami zbliża się Wielkanoc. Z tej okazji Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji ogłosił konkurs na „NAJPIĘKNIEJSZĄ OZDOBĘ WIELKANOCNĄ”. Zgłoszenia przyjmowane są do 22 marca 2021 r.

REGULAMIN KONKURSU NA
„NAJPIĘKNIEJSZĄ OZDOBĘ WIELKANOCNĄ”

I. ORGANIZATOR:
Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji

II. CELE KONKURSU:
1.  Propagowanie tradycji związanej z tematyką Świąt Wielkanocnych.
2. Popularyzacja twórczości własnej oraz ocalenie od zapomnienia typowych form twórczości ludowej związanych z okresem Wielkanocnym.
3. Uwrażliwienie dzieci na wartości sztuk plastycznych, rozwijanie umiejętności plastycznych i manualnych.
4. Umożliwienie dzieciom prezentacji własnych dokonań twórczych.

III. UCZESTNICY KONKURSU:

Konkurs kierowany jest do mieszkańców Gminy Świdnica. Uczestnicy konkursu ręcznie wykonają ozdobę świąteczną z okazji Świąt Wielkanocnych. Prace oceniane będą w trzech kategoriach:
1. Kategoria I – dzieci w wieku przedszkolnym, do lat 6.
2. Kategoria II – dzieci w wieku szkolnym, do lat 15
3. Kategoria III – młodzież i osoby dorosłe, powyżej 15 lat

IV. WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO KONKURSU:
1. Własnoręcznie wykonana ozdoba świąteczna (technika dowolna).
2. Zgłoszenie konkursu polega na wypełnieniu karty zgłoszeń (załącznik nr 1) oraz oświadczenia o wyrażeniu zgody na wykorzystanie danych osobowych dla celów udziału w konkursie (załącznik nr  2) i przesłaniu:

a) listownie, z dopiskiem na kopercie „Konkurs Wielkanocny”- decyduje data wpływu do GOKSIR
Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji
ul. Głowackiego 4
58-100 Świdnica

b) mailowo jsarah@goksir.swidnica.pl

Termin zgłoszenia udziału do 22.03.3021 r.

3. Termin dostarczenia prac 25.03.2021 r.
4. Miejsce dostarczenia prac: świetlica wiejska w Witoszowie Dolnym w godzinach 16.00-19.00

V.  POSTANOWIENIA OGÓLNE
:
1. Kryteria oceny prac konkursowych: tradycyjność i oryginalność pomysłu, dekoracyjność, ogólne wrażenie estetyczne, kolorystyka i trwałość formy, samodzielność wykonania.
2. Każdy uczestnik może zgłosić tylko jedną pracę.
3. Spośród zgłoszonych prac komisja wyłoni, do trzech najlepszych prac, w każdej kategorii wiekowej,  których autorzy otrzymają nagrody rzeczowe.
4. Do udziału w konkursie nie dopuszcza się prac, które nie spełniają powyższych wymogów.
5. Uczestnik przystępując do konkursu, wyraża zgodę na dokumentowanie jego twórczości – rejestrację fotograficzną.
6. Organizator nie zwraca nadesłanych prac.

VI. OGŁOSZENIE WYNIKÓW.
Ogłoszenie wyników na stronie internetowej organizatora oraz fanpage na facebooku nastąpi 31 marca 2021 r.

Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do dokonania zmian w niniejszym regulaminie.


Załączniki do pobrania:
  1. Karta zgłoszenia (plik DOC 10kB)
  2. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych (plik DOC 14kB)
  3. Regulamin konkursu (plik DOC 15kB)


Plakat konkursu:

Na plakacie mama z córką malują jaja wielkanocne, na stole koszyk żółtych kwiatów.  Kolorystyka żywa, wiosenna, dominują kolory zielony i żółty.

 


Najnowsze artykuły z tej kategorii: