Start Świetlice wiejskie
Historia zespołu "Kądziołeczka" z Lutomi PDF Drukuj
Zespół powstał w roku 1984 II.11 w Lutomi Dolnej przy współudziale członkiń KGW w Lutomi (20 członkiń) i 5 osobowej Kapeli Ludowej. Instruktorem zespołu został emerytowany nauczyciel Józef Żywicki, który również skompletował Kapelę Ludową. Patronem zespołu została Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska w Świdnicy, w której to siedzibie Ośrodka Nowoczesna Gospodyni odbywały się zajęcia grupy śpiewaczej oraz kapeli. Wkrótce za dobre wyniki zespołu G.S.S.Chłp. zakupiono stroje dolnośląskie oraz instrumenty dla kapeli w tym tez wynagrodzenie dla instruktora. W tym czasie zespól koncertował na terenie całego województwa. Brał udział w przeglądach zespołów ludowych, był zapraszany na uroczystości dożynek Gminnych, Wiejskich i Wojewódzkich. Zespół współpracował z kółkami rolniczymi, szkołami, radami sołeckimi, ze strażą pożarną, młodzieżą oraz seniorami. Brał udział w przeglądzie wojewódzkim WAZA w Książku gdzie zdobył w 1985 roku I miejsce. Wystąpił w przeglądzie zespołów Jasło. Krajowy występ zespołu KGW w Kielcach 1985 rok. Cała oprawa przy współpracy Józefa Żywickiego była inscenizowana jako zespól obrzędowy czyli rękodzielnictwo pokazane przez członkinie zespołu (darcie piór, haft, kołowrotek, kiszenie kapusty). Temu obrzędowi towarzyszył śpiew. Trwało to aż do roku 1989, w czerwcu Józef Żywicki złożył rezygnację z powodu choroby. 5 lipca 1989 roku Zespół "Kądziołeczka" przechodzi pod patronat Urzędu Gminy Świdnica, zdobywając nowego instruktora - Józefa Szulińskiego, oraz nowych członków kapeli. Zespół również zmienia formę swojego istnienia. Pozostaje tylko śpiewaczym zespołem przy kapeli ludowej. W tym czasie zespół posiadał nieograniczoną ilość wyjazdów na terenie gminy, województwa oraz kraju. Brał udział w przeglądach zespołów takich jak:
  • Wołów - czerwiec 1999 rok I miejsce
  • Szprotawa 17-20 listopad 1998 rok I miejsce
  • Wolin - 8 sierpień 1999 roku wyróżnienie
Bierze udział w corocznych przeglądach KGW przy współudziale WZKzOR. Bierze udział w corocznym przeglądzie widowiskowym Cepowisko na terenie Skansenu w Pstrążnej. Każdego roku w czerwcu bierze udział w przeglądach zwyczajów Sobótkowych. W Bielawie w maju 2002 roku zespół miał okazję spotkania z wicepremierem Jarosławem Kalinowskim z okazji Święta Ludowego.
W dniu 17 lipca 2002 roku został gościnnie zaproszony do Polskiego Radia Wrocław przez redaktor Małgorzatę Majeran-Kokot, która prowadzi program radiowy zespołów ludowych. W roku 2003 zespół wziął udział w konkursie piosenek ludowych i wygrał I miejscem w nagraniu płyty zespołu "Kądziołeczka".
Zespół bierze udział we wszystkich uroczystościach związanych z działalnością samorządu wiejskiego, szczególnie z organizacją corocznych dożynek . Zespół co roku dostaje zaproszenia na wystawy stołów biesiadnych do konkursu Wielkanocnego i Bożonarodzeniowego, zdobywa liczne nagrody specjalizujące się w robieniu palm Wielkanocnych oraz wieńców dożynkowych.
Zespół "Kądziołeczka" prezentował swoje rękodzieło w telewizji regionalnej TVP Wrocław nagrane na żywo przez p. redaktor Jadwigę Jarzębowicz. Brał też udział w gościnnych występach w Międzynarodowym Święcie Pszczelarzy w Jeleniej Górze oraz sanatorium - Szklarska Poręba.
18-19 kwiecień 2004 rok - zespół dostał zaproszenie na XII zjazd Krajowy K.R i O.R. w Warszawie w Pałacu Kultury oraz występował w sali Kongresowej - Gala KGW.
Wziął tez udział w turnieju Gmin dolnośląskich - Wrocław 2006 zorganizowanym przez urząd Marszałkowski. Gmina Świdnica zdobyła I miejsce.
Zespół nie zapominał o swoich jubileuszach:
10- lecie zespołu 11.II.1994 rok
15- lecie zespołu 13.II.1999 rok
20- lecie zespołu 21.II 2004 rok
25- lecie zespołu odbędzie się 21.II.2009 rok
 
Zespól trwa nieprzerwanie w swojej działalności społecznej już 25 lat.
W roku 2008 w czerwcu następuje zmiana instruktora zespołu "Kądziołeczka" zostaje nim słynny muzyk Pan Dominik Natanek. Kontynuuje programy zbliżone do obecnych, pracuje również z obecną kapelą zespołu. Praca układa się znakomicie są też sukcesy.
Zespól nie przetrwałby swojego długiego istnienia i doczekał jubileuszu 25- lecia działalności kulturalnej gdyby nie Rada Gminy Świdnica z udziałem Pani Wójt Teresy Mazurek, która wspiera kulturę oraz wiejskich sołtysów Lutomi i Rad Sołeckich, którzy dzielnie wspomagają naszą pracę społeczną do dnia dzisiejszego.


Imiona i Nazwiska członkiń zespołu,

które dzielnie działają  w zespole do dnia dzisiejszego:

1. Aniela Bizoń
2. Zofia Ludwiczak
3. Maria Mikołajek
4. Halina Furman
5. Krystyna Ornat
6. Barbara Witek
7. Stanisława Targosz
8. Helena Szymczak
9. Grażyna Żabińska
10. Anna Laska
11. Alicja Walczak
12. Renata Łapacz

Kapela:
1. Dominik Natanek
2. Marian Plis
3. Andrzej Wróblewski
4. Elżbieta Woźny


Członkinie Zespołu "Kądziołeczka":

1. Furman Halina należąca 25 lat
2. Mikołajek Maria należąca 25 lat
3. Ornat Krystyna należąca 25 lat
4. Bizoń Aniela należąca 25 lat
5. Żabińska Grażyna należąca 25 lat
6. Witek Barbara należąca 25 lat
7. Walczak  należąca 20 lat
8. Ludwiczak Zofia należąca 16 lat
9. Targosz Stanisława należąca 17 lat
10. Gomułka Stanisława należąca 20 lat
11. Urbańska Stanisława należąca 15 lat
12. Urbańczyk Adela należąca 20 lat
13. Szymczak Helena należąca 5 lat
14. Laska Anna należąca 4 lata
15. Łapacz Renata należąca 1 rok
16. Stojko Maria należąca 5 lat- nie żyje
17. Chruścicz Zofia należąca 8 lat- nie żyje
18. Płonka Margita należąca 7 lat- nie żyje
19. Bizoń Helena należąca 5 lat- nie żyje
20. Bochuń Cecylia należąca 5lat- nie zyje
21. Chmiel Maria należąca 5 lat
22. Jastrzębska Halina należąca 8 lat
23. Madej Ewa należąca 2 lata
24. Dobrowolska Teresa należąca 1 rok
25. Nowak Jolanta należąca 17 lat